📌ชุดตรวจ ATK เมื่อใช้แล้วต้องแยก ทิ้ง ให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#โรงพยาบาลมหาสารคามเราพร้อมดูแลคุณ