ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ