ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป