ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบ