ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เตียง