(3-2-2565)   ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565