ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศแผน เช่าเครื่องวิเคราะห์นับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวฯ