ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 47 รายการ