ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ