ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประการศแผน เช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติพร้อมแผ่นคัดกรองแอนติบอดี้