ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องล้างกล้อง