ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดผ่าตัดในช่องท้อง