ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด