ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร