ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศรายชื่อ

Attachments