ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก