ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565