ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่ง