ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ 6 พารามิเตอร์ 4 เตียง