ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดวางเครื่องมือแพทย์