(11-3-2565)  ที่ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่น 7 ปีการศึกษา 2564 และมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตกับนักศึกษาแพทย์   ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา และต้องแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ชดใช้ทุนเป็นเวลา 3 ปี ในภูมิลำเนาตามปณิธาณ ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

ด้าน แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม  กล่าวว่า ตั้งแต่ ปี 2548 ที่ โรงพยาบาลมหาสารคามได้ลงนามคู่ความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาแพทย์ครั้งแรกเมื่อปี 2554 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ผลิตบัณฑิตแพทย์ไปแล้ว  6 รุ่น จำนวน 122 คน และใน ปี 2564 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 7 จำนวน 11 คน คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามกำหนดระยะเวลา จำนวน 10 คน  และจะเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ในวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การชมวิดีทัศน์ สาส์นจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข การมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิต มอบรางวัล extern ในดวงใจ การบรรยายพิเศษ เพื่อปลูกฝังการเป็นแพทย์เพื่อชาวชนบท  เรื่อง หมอเพื่อชาวชนบทวิชาชีพที่น่าภาคภูมิใจ โดย แพทย์หญิงสาธิตา เรืองสิริภคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดรัง  นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น อายุรแพทย์ จาก โรงพยาบาลบรบือ และกิจกรรมอำลาสถาบันการศึกษา