ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารา 8 เตียง