ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ชุดผ่าตัดในช่องท้อง