ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า