ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือด