ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องให้ออกซิเจน