ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประการศ เปลี่ยนแปลงแผนงานเช่า