ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ 500 ลิตร