ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องกระตุกไฟฟ้า