ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูก