ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 6