ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาปฏิบัติการ