ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ