ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ