ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปทำลาย