ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์ และผศ.ดร.พิมพ์พรรณ คัยนันทน์ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงาน 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
 
 
นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท โดย ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์ และผศ.ดร.พิมพ์พรรณ คัยนันทน์ บริจาคในนามคุณพ่อชาญยุทธ คัยนันทน์ สืบเนื่องจากประทับใจในการให้บริการของโรงพยาบาลมหาสารคาม และมีความประสงค์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน โดยทางคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านเป็นอย่างยิ่ง