ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ