ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบต่อเนื่อง