ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักรีด จำนวน 827,034 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2565