ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมือ