ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ