ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องมือปั่นล้างเม็ดเลือด