ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศร่างประกวดราคา เครื่องติดตาม (ครั้งที่ 2)