ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องมือปั่นล้างเม็ดเลือดแดง