ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ