ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องมือเปิดกะโหลก