คุณกัญตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.มหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมโครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการวันนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ประชาชน และนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้นและดูแลให้เจริญเติบโต และทำให้จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น