ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่