ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 11 ตำแหน่ง 78 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน