ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร